Onze auteursrechten 

De bescherming van auteursrechten is van groot belang om de creativiteit en innovatie in onze samenleving te waarborgen. Wij zetten ons dan ook sterk in om deze rechten te handhaven. Indien er inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, zullen wij niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen, waaronder het inschakelen van advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Volgens artikel 1 van de Auteurswet geniet de maker van een werk auteursrecht en heeft hij het exclusieve recht om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Daarnaast bepaalt artikel 27 van dezelfde wet dat inbreuk op auteursrechten kan leiden tot zowel een civielrechtelijke aansprakelijkheid.

Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om eventuele inbreuken op auteursrechten op te sporen en aan te pakken. Dit kan onder andere inhouden dat wij ons beroepen op de bevoegdheden van de Auteurswet, waarin de mogelijkheid wordt geboden om bij een vermoeden van inbreuk informatie te vorderen bij derden, zoals internetproviders.

Kortom, onze organisatie neemt de bescherming van auteursrechten zeer serieus en zal alle mogelijke middelen aangrijpen om deze rechten te handhaven en schending ervan te bestraffen. Wij vertrouwen erop dat ook onze auteurs, als belangrijke creatieve en innoverende krachten, onze inzet voor de bescherming van hun rechten zullen waarderen.